Những Bước Đơn Giản để Tự Học Sâm Lốc Như Một Chuyên Gia

Trong Trang chủ link kubet Sâm lốc, có 10 kiểu bài khác nhau, bao gồm 5 kiểu bài đặc biệt và 5 kiểu bài thông thường.

Kiểu bài thông thường

 • Đơn: 1 lá bài, không có bất kỳ kiểu bài nào.
 • Đôi: 2 lá bài cùng số.
 • Sám: 3 lá bài cùng số.
 • Sảnh: 5 lá bài liên tiếp, không theo thứ tự tăng dần.
 • Cù lũ: 5 lá bài cùng chất, không theo thứ tự tăng dần.

Kiểu bài đặc biệt

 • Tứ quý: 4 lá bài cùng số.
 • Thùng phá sảnh: 10 cây bài liên tiếp, theo thứ tự tăng dần.
 • Tứ: 4 lá bài cùng số, nhưng không đồng chất.

Đơn

Đơn là kiểu bài đơn giản nhất trong Sâm lốc. Một lá bài đơn là một lá bài không có bất kỳ kiểu bài nào khác.

Đôi

Đôi là một kiểu bài gồm hai lá bài cùng số.

Sám

Sám là một kiểu bài gồm ba lá bài cùng số.

Sảnh

Sảnh là một kiểu bài gồm năm lá bài liên tiếp, không theo thứ tự tăng dần.

Cù lũ

Cù lũ là một kiểu bài gồm năm lá bài cùng chất, không theo thứ tự tăng dần.

Tứ quý

Tứ quý là một kiểu bài gồm bốn lá bài cùng số.

Thùng phá sảnh

Thùng phá sảnh là một kiểu bài gồm mười cây bài liên tiếp, theo thứ tự tăng dần.

Tứ

Tứ là một kiểu bài gồm bốn lá bài cùng số, nhưng không đồng chất.

Lưu ý: Trong Sâm lốc, quân bài 2 có giá trị cao hơn quân bài A.

Các kiểu bài đôi trong Sâm lốc

Trong Sâm lốc, đôi là một kiểu bài bao gồm hai lá bài có cùng số.

Kiểu bài đôi được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

 • 22: Đôi cao nhất trong Sâm lốc.
 • 33: Đôi thấp nhất trong Sâm lốc.

Ví dụ:

 • 22 là đôi cao nhất trong Sâm lốc.
 • 33 là đôi thấp nhất trong Sâm lốc.

Các kiểu bài đôi trong Sâm lốc có thể được sử dụng để chặn bài của đối thủ. Nếu người chơi có một đôi có thể chặn được đôi của đối thủ, thì người chơi đó có thể đánh đôi của mình để chặn đôi của đối thủ.

Các kiểu bài đôi cũng có thể được sử dụng để tạo thành các kiểu bài cao hơn. Ví dụ, hai đôi có thể được sử dụng để tạo thành một bộ bốn.

Lưu ý: Trong Sâm lốc, quân bài 2 có giá trị cao hơn quân bài A.

Một số mẹo chơi Sâm lốc với kiểu bài đôi:

 • Cố gắng giữ cho đôi của bạn có giá trị cao. Đôi có giá trị cao sẽ giúp bạn dễ dàng chặn bài của đối thủ hơn.
 • Hãy chú ý đến các đôi của đối thủ. Nếu bạn biết đối thủ có đôi cao, bạn có thể tránh đánh bài có thể bị chặn bởi đôi của đối thủ.
 • Đừng ngại bốc nọc nếu bạn cần. Nếu bạn không có đôi cao, bạn có thể bốc nọc để tìm kiếm đôi cao hơn.

Các kiểu bài ba trong Sâm lốc


Trong Sâm lốc, có 10 kiểu bài khác nhau. Trong đó, ba là kiểu bài bao gồm ba lá bài có cùng giá trị.

Kiểu bài ba được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

 • 222: Ba cao nhất trong các kiểu bài ba.
 • 333: Ba thấp nhất trong các kiểu bài ba.

Lưu ý: Trong Sâm lốc, quân bài 2 có giá trị cao hơn quân bài A.

Ví dụ:

 • 222 là ba cao nhất trong Sâm lốc.
 • 333 là ba thấp nhất trong Sâm lốc.

Các kiểu bài ba trong Sâm lốc có thể được sử dụng để chặn bài của đối thủ. Nếu người chơi có một ba có thể chặn được ba của đối thủ, thì người chơi đó có thể đánh ba của mình để chặn ba của đối thủ.

Các kiểu bài ba cũng có thể được sử dụng để tạo thành các kiểu bài cao hơn. Ví dụ, hai ba có thể được sử dụng để tạo thành một bộ ba ba.

Các kiểu bài ba thường được sử dụng để tạo thành các bộ ba, bộ ba ba, sảnh, hoặc thùng phá sảnh.

Một số lưu ý khi sử dụng kiểu bài ba trong Sâm lốc:

 • Ba không thể chặn được đơn, đôi, tứ, ngũ, hoặc sảnh.
 • Ba có thể chặn được ba, bộ ba đôi, hoặc tứ quý.
 • Ba đôi có thể chặn được ba, bộ ba đôi, hoặc tứ quý.
 • Tứ quý có thể chặn được ba, bộ ba đôi, hoặc tứ quý.

Các kiểu bài ba đôi trong Sâm lốc

Kiểu bài ba đôi là kiểu bài bao gồm ba lá bài cùng giá trị và hai lá bài cùng giá trị khác.

Kiểu bài ba đôi được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

 • 2223: Ba đôi cao nhất trong các kiểu bài ba đôi.
 • 3334: Ba đôi thấp nhất trong các kiểu bài ba đôi.

Lưu ý: Trong Sâm lốc, quân bài 2 có giá trị cao hơn quân bài A.

Ví dụ:

 • 2223 là ba đôi cao nhất trong Sâm lốc.
 • 3334 là ba đôi thấp nhất trong Sâm lốc.

Các kiểu bài ba đôi trong Sâm lốc có thể được sử dụng để chặn bài của đối thủ. Nếu người chơi có một ba đôi có thể chặn được ba đôi của đối thủ, thì người chơi đó có thể đánh ba đôi của mình để chặn ba đôi của đối thủ.

Các kiểu bài ba đôi cũng có thể được sử dụng để tạo thành các kiểu bài cao hơn. Ví dụ, ba ba đôi có thể được sử dụng để tạo thành một bộ ba ba đôi.

Các kiểu bài ba đôi thường được sử dụng để tạo thành các bộ ba đôi, tứ quý, hoặc thùng phá sảnh.

Một số lưu ý khi sử dụng kiểu bài ba đôi trong Sâm lốc:

 • Ba đôi không thể chặn được đơn, đôi, tứ, ngũ, hoặc sảnh.
 • Ba đôi có thể chặn được ba, bộ ba đôi, hoặc tứ quý.
 • Tứ quý có thể chặn được ba, bộ ba đôi, hoặc tứ quý.