Công Dụng và Quy Trình Xây Dựng JD: Bí Quyết Để Tạo Ra Job Description Hoàn Hảo

JD là gì?

JD là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Job Description”, có nghĩa là “Mô tả công việc”. Đây là một tài liệu quan trọng trong quá trình tuyển dụng và quản lý nhân sự, cung cấp thông tin chi tiết về một vị trí công việc cụ thể trong doanh nghiệp.

Ý nghĩa của JD

JD đóng vai trò quan trọng trong cả quá trình tuyển dụng và quản lý nhân sự:

 • Đối với nhà tuyển dụng:
  • Giúp xác định rõ yêu cầu và mong đợi đối với ứng viên.
  • Làm cơ sở để so sánh và đánh giá các ứng viên.
  • Hỗ trợ xây dựng quy trình tuyển dụng hiệu quả.
  • Định hướng công việc cho nhân viên mới.
 • Đối với ứng viên:
  • Hiểu rõ về vị trí công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm và yêu cầu.
  • Đánh giá sự phù hợp của bản thân với vị trí công việc.
  • Chuẩn bị tốt hơn cho quá trình phỏng vấn.

Nội dung của JD

Một JD hoàn chỉnh thường bao gồm các phần sau:

 1. Thông tin chung:
  • Tên công ty
  • Tên vị trí
  • Phòng ban
  • Cấp bậc
  • Địa điểm làm việc
  • Mức lương và chế độ đãi ngộ (có thể để trống hoặc ghi “Thỏa thuận”)
 2. Mô tả công việc:
  • Mục tiêu của vị trí
  • Nhiệm vụ và trách nhiệm chính
  • Các hoạt động cụ thể hàng ngày/tuần/tháng
 3. Yêu cầu công việc:
  • Trình độ học vấn
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Kỹ năng chuyên môn
  • Kỹ năng mềm (giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề,…)
  • Các yêu cầu khác (ngoại ngữ, tin học,…)
 4. Quyền lợi và cơ hội:
  • Mức lương và thưởng
  • Chế độ bảo hiểm và phúc lợi
  • Cơ hội đào tạo và phát triển
  • Môi trường làm việc

Đọc thêm : “Xây Dựng Tương Lai: Điều Gì Chờ Đợi Bạn Ở Liên Minh OKVIP?”

Website : https://okvip.watch/

Các bước xây dựng JD

 1. Thu thập thông tin:
  • Phỏng vấn người quản lý trực tiếp hoặc nhân viên hiện tại đang đảm nhận vị trí.
  • Tham khảo các JD tương tự từ các công ty khác.
  • Nghiên cứu về thị trường lao động và xu hướng ngành nghề.
 2. Xác định mục tiêu công việc:
  • Mục tiêu chính của vị trí là gì?
  • Vị trí này đóng góp như thế nào vào mục tiêu chung của công ty?
 3. Liệt kê nhiệm vụ và trách nhiệm:
  • Liệt kê tất cả các nhiệm vụ và trách nhiệm chính của vị trí.
  • Sắp xếp các nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên.
 4. Xác định yêu cầu công việc:
  • Xác định trình độ học vấn, kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết cho vị trí.
  • Phân biệt rõ yêu cầu bắt buộc và yêu cầu mong muốn.
 5. Viết JD:
  • Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu và chuyên nghiệp.
  • Tránh sử dụng từ ngữ mơ hồ hoặc quá chung chung.
  • Nêu rõ các thông tin quan trọng như tên vị trí, phòng ban, mức lương,…
 6. Xem xét và chỉnh sửa:
  • Kiểm tra lại JD để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ thông tin.
  • Tham khảo ý kiến của người quản lý trực tiếp hoặc các chuyên gia trong lĩnh vực.

Lưu ý:

 • JD không phải là một tài liệu cố định, mà cần được cập nhật thường xuyên để phù hợp với sự thay đổi của công việc và yêu cầu của thị trường.
 • JD nên được sử dụng như một công cụ hỗ trợ trong quá trình tuyển dụng và quản lý nhân sự, chứ không phải là một tài liệu cứng nhắc.